Handboek Prostaatcarcinoom

H.A.M. van Muilekom | J.A. van Spil

Bestellen

Handboek Prostaatcarcinoom
H.A.M. van Muilekom, J.A. van Spil

ISBN 90 352†2831 6
1e druk | 2006 | S | Ć49,00

Een uitgave van Elsevier Gezondheidszorg.

Verkrijgbaar via de boekhandel,
via de klantenservice
op telefoonnummer 0314 - 358 358
of via www.elseviergezondheidszorg.nl

Persbericht

In augustus 2006 verschijnt het handboek prostaatcarcinoom. Dit handboek is uniek in zijn soort. Het is het eerste Nederlandstalige boek voor professionals wat met de kennis en inzichten van dit moment een zo volledig mogelijke beschrijving geeft van het probleem prostaatcarcinoom. Decennia lang was er slechts beperkt aandacht voor deze ziekte maar nu duidelijk is geworden dat prostaatcarcinoom na borst- long- en coloncarcinoom de meest voorkomende tumorsoort is in de westerse wereld, en de impact voor de volksgezondheid enorm is, neemt de aandacht voor dit probleem toe.

Het handboek prostaatcarcinoom is voor (gespecialiseerde) verpleegkundigen, (huis)artsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkenden en andere paramedici. Bij de totstandkoming van dit handboek is gebruik gemaakt van de deskundigheid en ervaring vanuit verschillende disciplines. Het handboek belicht de vele aspecten van prostaatcarcinoom en biedt handvatten voor gezondheidswerkers die in dagelijkse praktijk met deze patiŽntengroep te maken krijgen. De overzichtelijke opzet en schrijfstijl maakt het handboek tevens bruikbaar voor patiŽnten en hun naasten. Het handboek beoogt een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennis en inzicht over prostaatcarcinoom wat ten goede komt aan de verbetering van de zorg voor deze patiŽntengroep. Het handboek is eenvoudig hanteerbaar en zeer geschikt als naslagwerk in de dagelijkse praktijk.

Het handboek bestaat uit 14 hoofdstukken. Alle hoofdstukken starten met leerdoelen zodat de lezer goed inzicht krijgt welke inhoud in het betreffende hoofdstuk aan bod zal komen. De hoofdstukken zijn geÔllustreerd met tabellen, figuren, schemaís, casussen en fotoís om beter inzicht te geven in de beschreven onderwerpen en themaís. Deze opbouw maakt het handboek bruikbaar voor onderwijsdoeleinden.

Het handboek is grofweg ingedeeld in drie delen. Hoofdstuk 1, 2 en 3 leggen een basis van het prostaatcarcinoom probleem waarbij in:

In hoofdstuk 4, 5, 6, 7 en 8 worden de verschillende behandelingen uitgebreid besproken met in: Alle hoofdstukken worden afgesloten met casuÔstiek om de behandelingen praktisch te illustreren. De casussen komen uit de dagelijkse praktijk van de auteurs. Klachten en symptomen die ontstaan door de ziekte en/of door de behandeling, worden per hoofdstuk uitgewerkt in gezondheidsproblemen. Deze gezondheidsproblemen worden uitgewerkt in: oorzaak, symptomen, beoogde resultaten en interventies.
In de hoofdstukken 9, 10, 11, 12 en 13 wordt expliciet aandacht besteed aan veelvoorkomende gevolgen van de ziekte en/of de behandeling met in: In deze hoofdstukken worden de onderwerpen zeer uitgebreid besproken en komen oorzaken, achtergronden en interventies aan bod. Het afsluitende hoofdstuk 14 gaat in op welke overige informatiebronnen er beschikbaar zijn voor patiŽnten en zorgverleners.

De Auteurs

Erik van Muilekom en Jan Alex van Spil hebben beide hun specialisatie oncologieverpleegkunde behaald in het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam en zowel de opleiding VO-VS en MANP opleiding aan de Hogeschool Utrecht met succes afgesloten. Ook zijn zij beide actief betrokken in diverse functies binnen de Vereniging van Oncologie Verpleegkundige (VvOV). Jan Alex van Spil werk in het Universitair Medisch Centrum Groningen als nurse practitioner op de afdeling radiotherapie. Erik van Muilekom is verpleegkundig specialist oncologie en werkzaam als projectmedewerker binnen het NKI-AVL.