Handboek Prostaatcarcinoom

H.A.M. van Muilekom | J.A. van Spil

Bestellen

Handboek Prostaatcarcinoom
H.A.M. van Muilekom, J.A. van Spil

ISBN 90 352 2831 6
1e druk | 2006 | S | Ä 49,00

Een uitgave van Elsevier Gezondheidszorg.

Verkrijgbaar via de boekhandel,
via de klantenservice
op telefoonnummer 0314 - 358 358
of via www.elseviergezondheidszorg.nl

Het boek

Het handboek bestaat uit 14 hoofdstukken. Alle hoofdstukken starten met leerdoelen zodat de lezer goed inzicht krijgt welke inhoud in het betreffende hoofdstuk aan bod zal komen. De hoofdstukken zijn geÔllustreerd met tabellen, figuren, schemaís, casussen en fotoís om beter inzicht te geven in de beschreven onderwerpen en themaís. Deze opbouw maakt het handboek bruikbaar voor onderwijsdoeleinden.

Het handboek is grofweg ingedeeld in drie delen.

  1. Hoofdstuk 1, 2 en 3 leggen een basis van het prostaatcarcinoom probleem waarbij in:
  2. In hoofdstuk 4, 5, 6, 7 en 8 worden de verschillende behandelingen uitgebreid besproken met in:
  3. Alle hoofdstukken worden afgesloten met casuÔstiek om de behandelingen praktisch te illustreren. De casussen komen uit de dagelijkse praktijk van de auteurs. Klachten en symptomen die ontstaan door de ziekte en/of door de behandeling, worden per hoofdstuk uitgewerkt in gezondheidsproblemen. Deze gezondheidsproblemen worden uitgewerkt in: oorzaak, symptomen, beoogde resultaten en interventies.

  4. In de hoofdstukken 9, 10, 11, 12 en 13 wordt expliciet aandacht besteed aan veelvoorkomende gevolgen van de ziekte en/of de behandeling met in:
  5. In deze hoofdstukken worden de onderwerpen zeer uitgebreid besproken en komen oorzaken, achtergronden en interventies aan bod.

Het afsluitende hoofdstuk 14 gaat in op welke overige informatiebronnen er beschikbaar zijn voor patiŽnten en zorgverleners.